Dette emnet er nedlagt

RUS2122 – Praktisk russisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal sette studentene i stand til å uttrykke seg grammatisk korrekt på russisk. Studentene skal i tillegg kunne knytte teoretiske kommentarer til sine grammatiske valg.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne løse praktiske oppgaver innen russisk språkbruk og grammatikk, samt knytte teoretiske kommentarer til de grammatiske problemstillingene. De skal kunne skrive en stil på russisk (ca. 2 sider) om temaer innen dagligliv og russisk grammatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis ingen regulær undervisning i emnet i Oslo da dette semesteret normalt tilbringes i St. Petersburg, og emnet må tas som selvstudium. Eksamen kan likevel avlegges i Oslo hvert høstsemester. For hjemmværende studenter gis det anledning til tre konsultasjoner med spørsmål med faglærer. Spørsmålene må sendes til faglærer før konsultasjonen.

Eksamen

Studenter som ikke kan reise til St. Petersburg kan avlegge skriftlig eksamen på 4 timer hjemme i Oslo.

Eksamen består av følgende deler: 1) Selvstendig produksjon på russisk (stil) om et oppgitt emne. Det gis valg mellom 2-4 oppgaver. 2) Spørsmål i grammatikk. Grammatiske forklaringer kan skrives på norsk eller russisk. Ved vurderingen teller del 1 og del 2 likt. Begge delene må være bestått for å få bestått eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS2122/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2010