Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2122S - Høst 2006

Viktig melding til utreisende studenter til St. Petersburg. Vi holder et informasjonsmøte for dere på: torsdag 17. august kl. 13-14 i sem.rom 129 PAM (P.A. Munchs hus). Vi skal snakke om faglige saker: undervisning/eksamen og pensum ved DNUSP. Vi håper at alle har allerede meldt seg opp til emnene, betalt sem. avgift, bestilt visa og flybillett.

12. juli 2006 12:46

Undervisningen finner sted ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg (DNUSP). 3 mnd.- studieopphold hvert høstsemester (sept., okt., nov.). Eksamen holdes i Oslo i desember. Påmeldingsfrist for høsten/06 gikk ut 1. mars/06. Neste gang, høsten/07 vil påmeldingsfrist bli: 1. mars/07. Forkunnskapskrav for å delta på Delstudier St. Pb. er: eksamen i RUS1110, RUS1120, RUS1121 (40-gr. i russisk språk). RUS1121 kan byttes med RUS1310.

14. juni 2006 15:41