Dette emnet er nedlagt

RUS2122S – Praktisk russisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal sette studentene i stand til å uttrykke seg grammatisk korrekt på russisk. Emnet gir i tillegg en innføring i russisk fonologi.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne løse praktiske oppgaver innen russisk språkbruk og grammatikk, samt knytte teoretiske kommentarer til de grammatiske problemstillingene. De skal kunne skrive en stil på russisk (ca. 2 sider) om temaer innen dagligliv og russisk grammatikk. De skal videre kunne gjøre rede for sentrale problemstillingene innen russisk fonologi.

Opptak og adgangsregulering

Det er visaplikt i Russland og man trenger invitasjon til St. Petersburg. Denne må man søke tidlig i vårsemesteret hos studiekonsulent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2122 – Praktisk russisk grammatikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen finner sted ved Det St. Petersburg Statsuniversitet og studieoppholdet varer i tre måneder.

Eksamen

Eksamen holdes i St. Petersburg og skal godkjennes ved fakultetet/HF.

Eksamensspråk

Russisk/engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er obligatorisk i 80-gruppen, fordypning i russisk språk i BA-språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Delstudier i St. Petersburg

Eksamen

Hver høst

Eksamen holdes i St. Petersburg

Undervisningsspråk

Russisk/engelsk