Dette emnet er nedlagt

RUS2129 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg ulike typer fagspråk og omhandler emner som er relevante for praktisk arbeid med ovesettelse og tolking. Fokus er på tekster fra sentrale områder som politikk, økonomi og jus.

Hva lærer du?

Studenten skal oppnå en økt praktisk og teoretisk mestring av fagspråkterminologi og forstå ulike stilnivåer i fagtekster. Samtidig gir kurset et grunnlag for videre spesialisering i oversettelse/tolking.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS4116 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Gjesteforelesere vil bli engasjert av RuN-prosjektet til å forelese på sine spesialfelter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Russisk og norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter vurderingsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Russisk og norsk