This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Iver B. Neumann, emneansvarlig lærer    E-post: i.b.neumann@ilos.uio.no
Published Apr. 24, 2007 7:40 PM - Last modified Dec. 11, 2007 12:55 PM