This course is discontinued

Semester page for RUS2501S - Spring 2006

Foreleser høst 2007 Blir Dmitrij Lanko. pesum forblir uendret fra 2006 (Sakwa pluss utvalgte deler av gamle kompendier).

May 18, 2007 3:12 PM

Til spørsmål om pensum: Grunnboken er Richard Sakwa Russian Politics and Society 3. utg, Taylor&Francis 2002. Er i bestilling hos Akademica. I tillegg kompendium med artikler og kapitler av Davlin, Remington (to), Budny, Sharlet (to), Huskey, Chaisty, Hendley, Moser, Golosov (to), Rose et al (to), Brader, McFaul, Hellman, Schroeder, Gorenburg, Stepan, Solnick, Hughes, Balzer og Brown. Alle disse artiklene (pluss noen til) var også pensum vår 2005; gamle kompendier kan altså bruker.

Dec. 14, 2005 5:45 PM