Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2503 - Vår 2009

Om noe uforutsett skulle skje i anledning avvikling av skriftlig eksamen - for eksempel at noen skulle påstå at noen av dere ikke er oppført på listen over folk som er oppmeldt til eksamen - er det viktig at dere IKKE forlater eksamenslokalet. BLI SITTENDE!

Jeg kommer til å gå en "trøsterunde" like etter at eksamen starter, og vil da kunne ta tak i eventuelle slike problemer.

Lykke til!

Bjørn Nistad

26. mai 2009 16:15

Mappe for innlevering av den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven er nå opprettet. Mappen befinner seg i Fronter/RUS2503 - Fellesrom 2009-vår. Sjekk at du finner innleveringsmappen!

Frist for innlevering av den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven på fem sider er 15. april. Det er den enkeltes ansvar å innlevere kvalifiseringsoppgaven til rett tid, og i et format som greit lar seg åpne. Ta kontakt med it-tjenesten om det er noe du lurer på.

Lykke til!

Bjørn Nistad

2. apr. 2009 17:00

Som nevnt i kursbeskrivelsen, må en få godkjent en fem siders kvalifiseringsoppgave for å kunne gå opp til eksamen i dette kurset. Den enkelte velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal dreie seg om russeres forhold til omverdenen, idag eller i tidligere tider. Oppgi for sikkerhets skyld hvilket tema dere ønsker å skrive om, så snart som mulig.

Frist for innlevering av kvalifiseringsoppgaven er 15. april. Egen mappe for innlevering av kvalifiseringsoppgaver i Fronter vil bli opprettet.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på!

Bjørn Nistad

23. feb. 2009 00:33