Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2503 - Vår 2010

Jeg minner om at den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven skal leveres innen 15. mars. Oppgaven leveres i Fronter/Fellesrom/Undervisning/Mappe merket Kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven skal behandle Russlands/Sovjets forhold til omverdenen, men du står selv fritt til å velge hva du vil skrive om. Kontakt meg om det er noe du lurer på, for eksempel om temaet for oppgaven virker fornuftig.

Lykke til!

Bjørn Nistad

25. feb. 2010 20:19

Frist for innlevering av obligatorisk kvalifiseringsoppgave er mandag 15. mars. Kvalifiseringsoppgaven leveres i Fronter/Fellesrom/Undervisning/Mappe Kvalifiseringsoppgave.

For oversikt over tema for de enkelte forelesninger og anbefalt lesning til forelesningene henvises til detaljert undervisningsplan.

Bjørn Nistad

10. feb. 2010 15:40