Semesterside for RUS3010 - Vår 2004

Sensur faller onsdag 9. juni ca. kl. 11. muntlig begynner kort tid etterpå. Oppslag om innkalling av kandidater settes opp på oppslagstavlen i 10. etasje.

28. mai 2004 02:00