Semesterside for RUS3010 - Vår 2008

Tredje samling er utsatt til 16. april (altså IKKE 9. april). De som vil ha kommentarer til essayet sitt, må sende det inn innen fredag 11. april. De som deltok på sist gjennomgang av essayene og ønsker å forbedre sitt utkast, kan sende inn essay-utkastet på nytt (også innen fredag 11. april). Alle oppfordres til å benytte seg av muligheten til å sende inn og få kommentarer på essay-utkastet sitt.

3. apr. 2008 13:51

Hei! Alle bes sende inn et førsteutkast til det fullstendige essayet innen fredag 28. mars. Leveres pr e-post til Fronter/Innleveringer/Annen gangs innlevering.

Utkastene vil bli kommentert på samlingen 2. april. Om noen ikke har anledning til å delta på samlingen, bes de gi beskjed om dette.

13. mars 2008 18:58

Minner om første samling 13. februar. Alle må ha levert disposisjon + kommentert litteraturliste innen fredag 8. februar. Leveres i Fronter/Innleveringer/Første gangs innlevering.

Jevnfør utsendt felles-mail!

Bjørn Nistad

4. feb. 2008 19:15