Beskjeder

Publisert 3. apr. 2008 13:51

Tredje samling er utsatt til 16. april (altså IKKE 9. april). De som vil ha kommentarer til essayet sitt, må sende det inn innen fredag 11. april. De som deltok på sist gjennomgang av essayene og ønsker å forbedre sitt utkast, kan sende inn essay-utkastet på nytt (også innen fredag 11. april). Alle oppfordres til å benytte seg av muligheten til å sende inn og få kommentarer på essay-utkastet sitt.

Publisert 13. mars 2008 18:58

Hei! Alle bes sende inn et førsteutkast til det fullstendige essayet innen fredag 28. mars. Leveres pr e-post til Fronter/Innleveringer/Annen gangs innlevering.

Utkastene vil bli kommentert på samlingen 2. april. Om noen ikke har anledning til å delta på samlingen, bes de gi beskjed om dette.

Publisert 4. feb. 2008 19:15

Minner om første samling 13. februar. Alle må ha levert disposisjon + kommentert litteraturliste innen fredag 8. februar. Leveres i Fronter/Innleveringer/Første gangs innlevering.

Jevnfør utsendt felles-mail!

Bjørn Nistad

Publisert 18. jan. 2008 15:44

Timeplan for dette emnet er nå lagt ut på Classfronter.

Husk at alle må levere tittel på/forslag til emne for essayet innen fredag 25. januar. Leveres i Classfronter/Innleveringer/Emne.

Publisert 14. jan. 2008 15:23

Hei! Ser frem til å se dere på første samling! Bjørn Nistad

Publisert 18. des. 2007 14:45

Velkommen til første samling 16. januar, hvor jeg skal gi en generell oversikt over oppgaveskriving. Dernest vil vi diskutere opplegget sammen. Iver Neumann