Minner om første samling 13. …

Minner om første samling 13. februar. Alle må ha levert disposisjon + kommentert litteraturliste innen fredag 8. februar. Leveres i Fronter/Innleveringer/Første gangs innlevering.

Jevnfør utsendt felles-mail!

Bjørn Nistad

Publisert 4. feb. 2008 19:15 - Sist endret 3. apr. 2008 13:53