Hei! Alle bes sende inn …

Hei! Alle bes sende inn et førsteutkast til det fullstendige essayet innen fredag 28. mars. Leveres pr e-post til Fronter/Innleveringer/Annen gangs innlevering.

Utkastene vil bli kommentert på samlingen 2. april. Om noen ikke har anledning til å delta på samlingen, bes de gi beskjed om dette.

Publisert 13. mars 2008 18:58 - Sist endret 3. apr. 2008 13:53