Semesterside for RUS3010 - Vår 2009

Essaygjennomgang

Vedlagt følger oversikt over hvilke essays som skal gjennomgås de neste tre gangene, og hvem som har hovedansvaret for å kommentere essayutkastene (står i parentes).

19. mars

Russlands rolle i konfliktene i Georgia, Sara Jovic (Jens Hansen) NGOer og sivilsamfunnet i Russland, Eilen W. Bruun Zakariassen (Ingrid Elen Tømmervik) Sovjetimperiet på høyden av sin makt, Jens Hansen (Sara Jovic) Drap på russiske journalister, Gunhild Santes Nedrelid (Helene Margaretha Myhrdal) Gulag som folkemord, Thea Røkke (Sigrid Kleiva-Gramstad) Lenins rolle i 1917, Sigrid Kleiva-Gramstad (Thea Røkke)

26. mars

Økonomisk sjokkterapi i Russland, Line Haug (Alexander Lande) Loven om NGOer i Russland, Tina Aarskaug (Kristian Krogh-Sørensen) Vannressurser i Sentral-Asia, Kristin Fjæstad (Guro Gjørven) Ukraina, øst eller vest, Arnfinn Nordbø (Andreas Bjørnstad) Regionalisering i Sentral-Asia, Guro Gjørven (Kristin Fjæstad) Den russisk...

13. mars 2009 14:30

Essaygjennomgang

Vedlagt følger oversikt over hvilke essays som skal gjennomgås de neste tre gangene, og hvem som har hovedansvaret for å kommentere essayutkastene (står i parentes).

12. februar

Russlands rolle i konfliktene i Georgia, Sara Jovic (Jens Hansen) NGOer og sivilsamfunnet i Russland, Eilen W. Bruun Zakariassen (Ingrid Elen Tømmervik) Sovjetimperiet på høyden av sin makt, Jens Hansen (Sara Jovic) Drap på russiske journalister, Gunhild Santes Nedrelid (Helene Margaretha Myhrdal) Gulag som folkemord, Thea Røkke (Sigrid Kleiva-Gramstad) Lenins rolle i 1917, Sigrid Kleiva-Gramstad (Thea Røkke)

19. februar

Økonomisk sjokkterapi i Russland, Line Haug (Alexander Lande) Loven om NGOer i Russland, Tina Aarskaug (Egle Kaminskaite) Vannressurser i Sentral-Asia, Kristin Fjæstad (Guro Gjørven) Russisk syn på rakettskjoldplanene, Nina Tolfsen (Kristian Krogh-Sørensen) Ukraina, øst eller vest, Arnfinn Nordbø (Andreas Bjørnstad) Regio...

2. feb. 2009 15:12

Kursplan

15.01. Introduksjon

22.01. Om å skrive

29.01. Om å skrive

12.02. Gjennomgang av innleverte essays

19.02. Gjennomgang av innleverte essays

26.02. Gjennomgang av innleverte essays

19.03. Gjennomgang av innleverte essays

26.03. Gjennomgang av innleverte essays

02.04. Gjennomgang av innleverte essays

16.04. Oppsummering

Alle bes om å sende inn tema for essayet sitt innen mandag 26. januar, slik at jeg kan lage en liste over når essayutkastene skal gjennomgås, når de må leveres inn, og hvem som har hovedansvaret for å kommentere de enkelte av utkastene. Temaet leveres i Fronter/Undervisning/Tema.

Listen over temaer, når essayutkastene vil bli gjennomgått, og hvem som skal kommentere disse, vil bli presentert torsdag 29. januar. Første gjennomgang av innsendte essays vil finne sted torsdag 12. februar.

Jeg minner om at kurset krever minimum 70% fremmøte, innsendelse av ett eller flere essayutk...

20. jan. 2009 16:38