Semesterside for RUS3010 - Vår 2010

Minner om at alle som ønsker det, kan få en siste tilbakemelding på essayutkastet sitt i tilknytning til siste dobbelttime i RUS 3010. Essayutkastet må i så fall leveres i Fronter/Fellesrom/Undervisning/Mappe Essaygjennomgang 04.22.

Takker dere alle for et hyggelig kurs og ønsker dere lykke til med videre studier!

Bjørn

17. apr. 2010 22:33

Plan for gjennomgang av essayutkast

18. februar: Haakon Bamrud Olsen, Det hellige Russland (Thale Marie Giltun); Åshild Husjord Selboe, Sosiale nettverk og deltakelse i Russland (Silje Solheim); Aksel Reppe Villum, Islamisme i Sentral-Asia (Abdul Malek Rasoul).

25. februar: Silje Solheim, Suverent demokrati (Åshild Husjord Selboe); Bojan Macko, Russlands forhold til demokrati (Egle Kaminskaite); Kirill Kotov, Russisk demografi (Merlin Kikas); Thale Marie Giltun, Russlands forhold til Vesten (Haakon Bamrud Olsen).

4. mars: Egle Kaminskaite, Psykiatri som avstraffelsesmetode i Sovjetunionen (Bojan Macko); Merlin Kikas, Sovjetisk film (Kirill Kotov); Abdul Malek Rasoul, Sovjetunionens utenrikspolitikk under Brezjnev og Gorbatsjov (Aksel Reppe Villum); Paul I. Torvik Nilsen, Russland i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (Helene Margaretha Myrdahl).

18. mars: Haakon Bamrud Olsen, Det hellige Russland (Thale Marie Giltun); Åshild Hus...

5. feb. 2010 21:58

Om noen fremdeles ikke har registrert tittelen på/temaet for essayet sitt, må de gjøre det umiddelbart. Registrering av tittel på/tema for essay skjer i Fronter/Fellessrom/Undervisning/Mappe Tittel på essay.

Samtidig vil jeg sterkt oppfordre alle til å møte opp neste time (4. februar), slik at vi kan lage en arbeidsplan for essaygjennomgangen resten av semesteret.

Velkommen!

Bjørn Nistad

2. feb. 2010 15:07