Semesterside for RUS3010 - Vår 2018

Hver time siste del av semesteret legger to og to studenter frem sin oppgave. Oppgaven skal være lagt ut  i Fronter senest 5 dager før fremleggelsen. 

I timen skal du gå gjennom (ikke lese opp fra!) oppgaven i ca. 15 minutter. Bruk gjerne powerpoint. Legg vekt på problemer/utfordringer/ting du ønsker forslag til forbedringer på. 

Deretter skal to medstudenter komme med (positive og negative)  kommentarer til oppgaven. Minimum 5 minutter hver.  Discussant-rollene er fordelt tidligere i semesteret. 

Så drøfter vi til slutt oppgaven din i plenum. 

8. jan. 2018 13:45

du skal levere et utkast til semesteroppgave som skal inneholde:

problemstilling (research question)

begrunnelse for valg av oppgave

tentativ struktur

foreløpig litteraturliste

8. jan. 2018 13:35

undervisningsplanen er tentativ og vil måtte revideres når vi ser hvor mange studenter som melder seg opp i dette emnet.

 

8. jan. 2018 13:33