Dette emnet er nedlagt

RUS4001 – Metodekurs for studieretningen Russland-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gjennomgår de viktigste teorier og metoder i studiet av Sovjetunionens politikk og samfunnssystem, samt studiet av transisjonssamfunn.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal studenten sette seg inn i de teorier som har vært lansert for studiet av Sovjetunionen som sosialt og politisk system, samt teorier for overgang fra dette systemet til vestlig-inspirert demokrati og markedsøkonomi.

Opptak og adgangsregulering

Masteropptak til Programmet for europeiske og amerikanske studiet (EAS) med studieretning Russlandstudier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 sp.) i Russlandstudier eller russisk språk.

Undervisning

Undervisningen består av 14 timer forelesning som gis på en uke.

Undervisningen går i siste halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 arbeidsdager over ett oppgitt tema på ca. 4 normalsider.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS4001/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Norsk/russisk/engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010 og vil bli erstattet av ett nytt emne. Kontakt studiekonsulent hvis du mangler dette emne i din utd. plan.

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk