Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4001 - Høst 2004

DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET institutt for østeuropeiske og orientalske studier

Hjemme-eksamen RUS 4001 Metodekurs for studieretningen Fredag 19. november til onsdag 24. november 2004

Besvar oppgaven:

I hvor stor grad og på hvilken måte har ”arven fra fortiden” spilt en rolle i utformingen og effektene av markedsøkonomien i det post-sovjetiske Russland?

Besvarelsens omfang skal være 14.000 tegn fordelt på ca. 6 sider. Sensur faller 30. november kl. 12.30.

19. nov. 2004 01:00