Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4001 - Høst 2005

Hjemmeeksamen (3 dager). Her kommer eks.spørsmål. Start. (Begrepet "transisjon" blir ofte brukt om russisk politikk ca. 1990 - 2005. Gjør rede for begrepet og debattene omkring det, og drøft dets nytte i lys av tidligere russiske erfaringer med politiske og økonomiske omveltninger.) Slutt. Innlevering: ons. 16. nov. mellom kl. 13 - 15 på rom 813, 8. et. NT ved/studiekonsulent. Vi trenger to kopier og oblig. skjema. Kand.nr finner du i studentweb. Husk forsiden. Lykke til!

31. aug. 2005 15:31

Holdes 7. og 8. november.

16. juni 2005 18:19