Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4001 - Høst 2009

OBS! Emnet har fått detaljert undervisningsplan og du kan se den under Undervisning, til venstre.

20. okt. 2009 17:32

Velkommen til visning av 10 russiske filmer, tekstet til engelsk! Filmseminaret starter på onsdag 2. september kl. 18.15- 20.30 i Ragnar Frischs auditorium (gamle Ullevål kino, ved Johan Colletts plass, trikkesløyfen). Oversikten over russiske filmer finnes på semestersiden for RUS1503, H/09. Kontaktperson er Petter Eide: petteei@student.hf.uio.no.

26. aug. 2009 15:44