Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kirkeslavisk er det eldste slaviske skriftspråk. De eldste tekstene dateres til det 10.  og 11. århundre. I sin eldste form kalles det ofte gammelkirkeslavisk og står nær urslavisk som alle slaviske språk er sprunget ut av og er derfor viktig for studiet av alle slaviske språk og for studiet av slavisk innenfor den indoeuropeiske språkfamilie. Kirkeslavisk var alle gresk-ortodokse slaveres kulturspråk i middelalderen og tok etterhvert preg av de ulike landene det ble brukt i. Russisk-kirkeslavisk var kirkens og kulturens språk i Russland frem til ca. 1700. Det moderne russiske standardspråk er sterkt preget av kirkeslavisk. Kunnskap om kirkeslavisk er derfor helt avgjørende for forståelsen av den russiske skriftkultur.

Hva lærer du?

• du lærer gammelkirkeslavisk grammatikk

• du lærer å lese gammelkirkeslaviske tekster

• du lærer om det kyrilliske alfabet og om den slaviske skriftkulturs opprinnelse og slaverapostlene Kyrill og Methodius.

• du lærer om forholdet mellom kirkeslavisk og østslavisk/russisk

• du lærer om hvorledes kirkeslavisk utgjør en del av det moderne russiske standardspråk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. Du skal også levere to skriftlige oppgaver. Aktivitetene må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne for masterstudenter i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Ta kontakt med studiekonsulent

Undervisningsspråk

Norsk/russisk