Dette emnet er nedlagt

RUS4112 – Russisk teoretisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet gjennomgås ett eller flere emner i russisk språkvitenskap. Det legges vekt på en teoretisk tilnærming med utgangspunkt i moderne lingvistisk teori og russisk empiri. Emnene og pensum kan variere fra hver gang emnet tilbys. Tidligere behandlede emner har vært kasusteori og det russiske kasussystem, adjektivets morfologi og syntaks, russisk historisk morfologi.

Hva lærer du?

• du får grundig innblikk i ett eller flere emner i russisk grammatikk.

• du får innsyn i moderne lingvistisk teori

• du lærer lingvistisk metode

• du lærer om forskningsfronten i det emnet som gjennomgås

• din beherskelse av det russiske språk styrkes

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. I tillegg må du holde et muntlig innlegg. Aktivitetene må godkjennes før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Valgfritt emne for masterstudenter i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig- ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk/russisk