Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Russisk skjønnlitteratur prosa av et omfang på ca. 1000 sider – gjerne valgt fra de ”store” romanene fra 1800-tallet. Minst en av de store romanene til Tolstoj eller Dostoevskij skal inngå i pensum. Pensum avtales med faglærer.

Hva lærer du?

Studentene skal ha lest sentrale prosaverk i russisk litteratur i original og kunne oversette dem til norsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning russisk språk. Masterstudenter i russisk litteratur kan også velge dette emne.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning russisk språk. Masterstudenter i russisk litteratur kan også velge dette emne.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: et muntlig innlegg må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingssformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 arbeidsdager. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du kan femstille deg til eksamen.

Innlevering av hjemmeeksamen foregår i Fronter. Se instituttets instruks for levering i fronter her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS4113/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Valgfritt emne for masterstudenter i russisk språk og russisk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Gis ikke høsten 12, men heretter hver vår.

Undervisningsspråk

Norsk/russisk