Dette emnet er nedlagt

RUS4115 – Fordypning i moderne russisk II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er både praktisk og teoretisk med et kontrastivt perspektiv russisk-norsk/engelsk. Kurset behandler ulike emner i moderne russisk grammatikk (semantikk, pragmatikk og syntaks) og stilistikk (oversettelse). Tekstene som studeres, er hentet fra russisk-norsk-engelske parallellkorpora (blant annet RuN-korpuset).

Hva lærer du?

Studenten skal oppnå en økt praktisk og teoretisk mestring av avanserte emner i grammatikk og stilistikk. Studenten vil også lære å bruke elektroniske korpora i studier av grammatiske fenomener.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til mastergrad, studieretning russisk språk, russisk litteratur og Russlandstudier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Masteropptak.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i russisk språk.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Undervisningsspråk er russisk og pensumlitteraturen er på russisk. Men enkelte forklaringer kan gis på norsk/engelsk ved behov.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over ett oppgitt tema på 5 normalsider, inkludert forside. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Russisk/norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Russisk