Dette emnet er nedlagt

RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil bakgrunnen for etableringen av en østslavisk/russisk skriftkultur med utspring i den bysantinske kulturkrets og den østromerske kirke bli gjennomgått. Det leses utdrag fra de viktigste minnesmerker i den gammelrussiske skriftkultur. Alle tekstene vil bli satt inn i en språklig og kulturhistorisk sammenheng. Dette er tekster som Nestor-krøniken, den sentrale kilde til den eldste russiske historie hvor også de nordiske vikinger spiller en sentral rolle, Igor-kvadet som er den gammelrussiske litteraturs viktigste verk, levnedsbeskrivelsen til Russlands viktigste helgen, Sergij Radonezskij, Filofejs brev om Moskva som Det tredje Rom, splittelsen i Den russiske kirke på 1600-tallet ved utdrag fra Avvakums selvbiografi og fortellingen Ulijanija Ozor’ina fra 1600-tallet.

Hva lærer du?

Du får en oversikt over utviklingen av det russiske språk fra de eldste tider frem til Peter den stores tid, ca. 1700. Sammen med den språklige kunnskap lærer du også om den gammelrussiske litteraturs viktigste verker og om den russiske kulturarv som danner bakgrunnen for dagens russiske språk og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (nedlagt), og RUS4111 – Kirkeslavisk (nedlagt). Studenter som ikke har avlagt disse emnene vil imidlertid også kunne ta emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (en dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. Du skal også levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter ekamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Valgfritt emne for masterstudenter i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk