Dette emnet er nedlagt

RUS4121 – Fordypning i russisk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av østslaviske og gammelrussiske tekster og gjennomgang av den historiske grammatikk.

Hva lærer du?

Utsyn over østslavisk/russisk språkhistorie fra de eldste tekster frem til i dag.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til mastergrad med studieretning russisk språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning (80-gruppe) i russisk språk eller litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Det er 70% obligatorisk fremmøte til undervisningen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamenformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensspråk

Norsk eller russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Erstattet av RUS4117

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk