Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grundig gjennomgang av ett eller flere emner innen teoretisk grammatikk. Emnene kan variere etter etterspørsel og kapasitet ved instituttet. Emnene velges av student i samråd med faglærer og skal støtte arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en grundig kjennskap til og forståelse av de grammatiske emnene som inngår i pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i russisk språk eller litteratur.

Undervisning

En dobbelttime gruppe i uken i ti uker.

Studenten må holde et muntlig innlegg i gruppeundervisningen for å kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Emnet krever undervisningsopptak.

Eksamen

Vurderingen baseres på en tredagers hjemmeeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS4122/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt f.o.m. høsten 2007. Studenten må velge RUS4112.