Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4122 - Høst 2004

I venstre spalte "huskeliste til eksamen" har jeg lagt ut et dokument som kan være nyttig i forberedelsene.

27. okt. 2004 02:00

Til Borshchev og Partees artikler vil jeg forberede noen veiledende spørsmål og kommentarer da disse artiklene er ganske avanserte.

15. okt. 2004 02:00

Dere kan få en kopi av Paduchevas artikkel på mitt kontor hvis dere ikke ønsker å bruke egen utskriftskvote. Det samme gjelder den engelske versjonen av artikkelen til Borshchev og Partee. Sistnevnte artikkel kan lastes direkte ned fra Partees hjemmeside eller via mitt kontor.

15. okt. 2004 02:00