Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4122 - Vår 2006

Hjemmeeksamensoppgaven er lagt ut her

4. mai 2006 09:50

Oppgaven til hjemmeeksamen blir lagt ut her 4. mai. Info om innlevering og utlevering finnes under punktet "Eksamen - tid og sted" til venstre.

27. apr. 2006 16:44

Neste (og siste) time er fredag 29. april; da står Kleins artikkel på programmet.

24. mars 2006 13:56