Rettelse: Elena Moutchkinovas timer finner …

Rettelse: Elena Moutchkinovas timer finner sted torsdager 21. april og 28. april 10.15-12 i sem.rom 303 i Vilhelm Bjerknes´ hus.

Torsdag 28. april gjennomgåes teksten "Hvem vokter vokterne?". Teksten ligger i Haraldssons kurv, dør 1005.

Publisert 21. apr. 2005 02:00 - Sist endret 4. mai 2005 23:17