Pensum/læringskrav

Det foreligger ingen pensumliste og du kan ta kontakt med emneansvarlig lærer Atle Grønn: atle.gronn@ilos.uio.no

Publisert 11. okt. 2011 15:59 - Sist endret 24. nov. 2011 13:23