Pensum/læringskrav

Det er ingen pensumliste men du kan kontakte emneansvarlig lærer Atle Grønn: atle.gronn@ilos.uio.no

Publisert 3. okt. 2012 14:40 - Sist endret 29. nov. 2012 11:21