Dette emnet er nedlagt

RUS4125 – Fordypning i praktisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grundig gjennomgang av og fordypning i krevende temaer innenfor russisk morfologi og syntaks samt strukturert utvidelse av studentenes ordforråd for å høyne deres kompetanse i aktiv tekstproduksjon.

Hva lærer du?

Studentene lærer å bruke aktivt ervervet kunnskap på fordringsfulle grammatiske og leksikalske områder, blant annet vha. diverse øvelser og oversettelsesoppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i russisk språk eller litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (1 dobbeltime i uken). Det kreves obligatorisk deltagelse i undervisningen, 70 % oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS4125/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006