Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en tematisk gjennomgang av Russlands viktigste kulturmøter og grenseflater mot omverdenen, 1000-2000.

Hva lærer du?

Du får en forståelse av hvilke andre kulturområder som har farget russisk samfunnsutvikling, identitet og utenrikspolitikk, fra vikingene via de byzantinske og mongolske imperiene og forholdet til Polen-Litauen til det europeiske statssystemet og dagens forhold til USA og Kina.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til mastergrad på EAS-programmet, studieretning Russland-studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i russiske områdestudier eller russisk språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist (maks. 5 sider). Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter vurderingsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er valgfritt i EAS-programmet, studieretning Russland-studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk