Semesterside for SLAV4101 - Høst 2016

Det vil gis 7 dobbeltimer med seminar til studentene med BKS. De skal få tekster til obligatorisk oversettelse, og hensikten med seminarene er å gi tilbakemelding på disse oversettelsene og knytte dem til teoretiske spørsmål. Tekstene til oversetting vil kunne finnes i Fronter. Tekst 1 (innleveres på e-post 26. august) og tekst 2 (innleveres på e-post 31. august) er i Fronter. Første møte blir 2. september. Tid og sted kommer senere.  Studentene bes ta kontakt med meg på e-post: ljiljana.saric@ilos.uio.no

16. aug. 2016 21:05

Velkommen til SLAV4101! Vi starter semesteret 23. august kl. 1215 (se timeplanen på emnesiden). Siden vi skal ta oversettelsesteori, må dere ta med begge bøkene som er pensum for dette emnet. Til studentene som tar russisk: på det første seminaret skal vi i tillegg jobbe med tekst 1 som skal oversettes til russisk til 23.08 (men ikke leveres). Teksten finner dere i Fronter. Hvis noen ikke har tilgang til Fronter ta kontakt med meg, og jeg skal sende den på e-post. Hilsen Margarita Kapstad

8. aug. 2016 17:02