Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 11. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sophus Bugges hus Lesesal E

Merknad: Sensuren publiseres 2. januar

Obligatorisk: godkjent 10 av 14 oversettelser, én muntlig presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jun. 2022 10:50