Pensum/læringskrav

Lomheim, Sylfest. Omsetjingsteori - ei elementær innføring. 1995. 2. utgave Universitetsforlaget.(Selges som kompendium på i kopiutsalget på Akademika)

Baker, M. 2011. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition. London & New York: Routlegde. Kapittel 2, 3 og 5.

Tekster som deles ut i undervisningen eller Fronter.

Publisert 26. mai 2017 13:08 - Sist endret 26. mai 2017 13:08