Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 5. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Lesesal D Sophus Bugges hus

Obligatorisk: godkjent 10 av 14 oversettelser, én muntlig presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 11:03