SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gjør deg kjent med en fagtradisjon gjennom å lese et utvalg tekster som har vært sentrale i studiet av og i teoridannelsen omkring slaviske språk og litteraturer, kulturer og samfunn i Europas østlige del. Fokus legges på Russland, Polen, Tsjekkia og landene på Vest-Balkan (og på russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk-kroatisk-serbisk). Samtidig introduserer etablerte forskere deg for sin pågående forskning innen slaviske og østeuropeiske studier og gir deg faglig grunnlag i arbeidet med å forberede masteroppgaven. Du orienterer deg mot et tema, lærer hvordan du formulerer en vitenskapelig problemstilling og skriver og diskuterer en prosjektskisse for masteroppgaven.

Prosjektskissen gir grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

  • lese avanserte fagtekster innen slavistikk og Øst-Europa-studier
  • plassere vitenskapelige arbeider innen fagtradisjonen for slavistikk og Øst-Europa-studier
  • formulere en vitenskapelig problemstilling
  • utarbeide en prosjektskisse for masteroppgaven
  • presentere og diskutere prosjektideer
  • orientere deg blant ulike metoder som benyttes innenfor slavistikk og Øst-Europa-studier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak på Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning) eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbeltime forelesning i 3 uker (til sammen 6 timer) i begynnelsen av semesteret og én dobbeltime seminarundervisning i 8 uker (til sammen 16 timer) fordelt over hele semesteret. I midten av semesteret arbeider du i 4 uker med prosjektskisse for masteroppgaven i samarbeid med tildelt veileder. Den ferdige prosjektskissen (5 sider) leveres én uke etter siste seminartime

Emnet har følgende obligatoriske aktivitet: Du må presentere prosjektskissen på et responsseminar. Prosjektskissen må være godkjent før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter.Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor. Du skal besvare spørsmål knyttet til pensum, presentere prosjektskissen og vise hvordan den forholder seg til forskningspraksis. 

Hjelpemidler

Det er mulig å bruke powerpoint på muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensurveiledning for SLAV4102

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk