Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 23. og 24. mai. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Fronter senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til instituttets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Prosjektskisse

Oppmøte 8 av 11 ganger

Muntlig presentasjon av prosjektskisse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 11:10