Pensum/læringskrav

Alle pensumtekstene markert med * er tilgjengelige i Fronter i mappen "Undervisningsmateriale" i SLAV4102 - Fellesrom. Både i timeplanen og i Fronter henvises det til tekstene med litteraturreferanser.

INTRODUKSJONSSEMINAR

* Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. 2009. «From Topics to Questions», «From Questions to a Problem» i: The Craft of Research. Chicago and London: The University of Chicago Press, 35-66.

 

SLAVISTIKKENS HISTORIE

* Egeberg, Erik. 1998. «General Trends in Norwegian Slavonic Studies» i: A Centenary of Slavic Studies in Norway. The Olaf Broch Symposium. Oslo, 74-85.

* Glanc, Tomáš. 2009. «Orientalismus a sebeorientalizace». Česká literatura 57:6, 876–889 (tilgjengelig i norsk oversettelse i Fronter: «Orientalisme og selv-orientalisering»).

* Herder, Johann Gottfried. 1784–1791. «Slawische Völker» fra Ideen zur Philosophie der Geschicte der Menschheit, 4. del (tilgjengelig i engelsk oversettelse i Fronter: «Slavian Nations» in: Outlines of a philosophy of the history of man; translated from the German of John Godfrey Herder, by T. Churchill. 1800. J. Johnson, St. Paul's Church-Yard: London, 482-484).

* Horálek, Karel. 1962. Úvod do studia slovanských jazyků, Praha, kapittel 2 og 12 (tilgjengelig i engelsk oversettelse i Fronter: Horálek, Karel. 1992. «The Slavonic Languages in the Past and Present», «A Brief Outline of the History of Comparative Slavonic Linguistics» i: An Introduction to the Study of Slavonic Languages, Nottingham 1992, 29-53, 491-516.

* Jakobson, Roman. 1932. «Zur Struktur des russischen Verbums» in: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario: a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Praha: PLK, 74-84 (tilgjengelig i engelsk oversettelse i Fronter: «Structure of the Russian Verb» in: Jakobson, Roman. 1984. Russian and Slavic Grammar. Studies 1931–1981. Berlin: Mouton, 1-14).

* Rytter, Olaf. 1934. «Innleiding», «Grunnlaget» og «Sluttord» i: Slavisk målreising. Upphavet til dei moderne slaviske litteraturmåla. Oslo: Det norske samlaget, 9-20, 141-143 + kapittel om det språket studenten studerer: «Serbokroatisk», 21-41; «Russisk», 54-97; «Polsk», 117-121; «Tsjekkisk og slovakisk», 121-135 (det finnes en senere utgave fra 1971 med en mer moderne språkdrakt: Slavisk målreising. Framvoksteren til dei moderne slaviske litteraturmåla. Oslo: Det norske samlaget: «Innleiing», «1. Grunnlaget» og «Sluttord», 13-23, 136-138; «Serbokroatisk», 24-42; «Russisk», 58-96; «Polsk», 114-117; «Tsjekkisk og slovakisk», 117-131.)

* Sjklovskij, Viktor. 1916. «Iskusstvo kak priem» i: Sbornik po teorii poetičeskogo jazyka (vyp. 2, 1917) (tilgjengelig i norsk oversettelse i Fronter: «Kunsten som grep» in: Moderne litteraturteori, red. Atle Kittang et al. 2003. Oslo: Universitetsforlaget, 13-28).

 

PENSUM for seminarene i henholdsvis litteratur, områdestudier og språk blir meddelt underveis og i god tid.

Publisert 30. nov. 2017 15:37 - Sist endret 6. des. 2017 10:31