Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet skal gi elementær innføring i skriftlig og muntlig spansk. Emnet er intensivt og krever at man leser mye og jevnlig.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg kunnskaper i spansk tilsvarende kravene til C-språk i videregående skole, som er forkunnskapskrav for opptak til etterfølgende språkemner i spansk.

På fellesundervisningen får du en grunnleggende presentasjon av de viktigste trekkene i det spanske språket.

Gruppeundervisningen er viet oppgaveløsning og forståelse. Studenten skal bli vant til å høre språket, dels gjennom økende bruk av spansk i undervisningen og dels gjennom lytteøvelser på cd. Samtidig vil studenten få muligheten til å øve opp skriveferdigheter gjennom øvelser.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er beregnet på lærere, og laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA0101 – Innføringskurs i spansk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer undervisning i 14 uker. Denne undervisningen vil delvis foregå på Blindern, delvis være nettbasert.
Det blir 5 samlinger à 4 sammenhengende timer på Blindern hver tredje uke. De andre ukene (til sammen 9 uker) vil undervisningen foregå over nettet, ved hjelp av en digital læringsplattform. I ukene med nettundervisning vil timene fordeles på to timer fellesundervisning en dag og to timer gruppeundervisning en annen dag.

Det er krav om obligatorisk aktivitet. Studenten skal levere to mindre oppgaver på spansk, tilknyttet temaene i undervisningen, som må godkjennes av faglæreren før framstilling til eksamen.

Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen og krever mye selvstudium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 3 timer i slutten av semesteret. Eksamen består av 3 deler: en oppgave i tekstforståelse, oppgaver i grammatikk, og en liten egenkomposisjon. Ved sprik mellom oppgavene teller grammatikkdelen mest. Alle delene må være bestått for å stå på eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Spansk og norsk