Semesterside for SPA1100 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Høsten 2015 gis seminargruppe 3 en didaktisk vinkling, for lektorstudenter og andre som er interesserte i å undervise spansk. Fire av dobbelttimene vil gis av Sonja Skjær, som er ansatt både ved ILOS og i den videregående skole. Også kvalifiseringsoppgaven vil ha en didaktisk vinkling. I tillegg vil det holdes en samling som er felles med lektorstudenter fra andre fremmedspråk.

26. mai 2015 14:49