Semesterside for SPA1101 - Høst 2003

Tillatte hjelpemidler på eksamen : ettspråklig ordbok; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno . Det er ikke lenger anledning å låne fra instituttet.

29. sep. 2003 02:00

Flytting av undervisning :

Gjelder de gruppene som har undervisning på tirsdager, disse flyttes 18. og 25. november:

  • Gruppe I: oversettelser og øvelser kl. 12.15-14 med M.L.V.Aasen flyttes til 411 PAM.
  • Gruppe II: oversettelser og øvelser kl. 14.15-16 med M.L.V.Aasen flyttes til 408 NT.
  • Gruppe IV: oversettelser og øvelser kl. 16.15-18 med M.R.Ruiz flyttes til 810 NT.

18. sep. 2003 02:00

Avsluttende skriftlig eksamen fredag 10. oktober i Sophus Bugges lesesal (3 timer). Eksamen begynner kl. 9.00. Kandidatene må møte i lokalet senest 15 min. før eksamen begynner - husk legitimasjon! Kandidatnr. deles ut i lokalet.

15. sep. 2003 02:00