Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Julián Cosmes-Cuesta  (kontaktinformasjon) Onsdag kl. 10-11, rom 312 NT  Faglærer
Kristin Føsker Hagemann  (kontaktinformasjon) Torsdag kl. 13-14, rom 315 NT  Faglærer
Karina Kleiva  (kontaktinformasjon) Daglig kl. 12.30-14.30, rom 430 NT  Førstekonsulent
Publisert 7. mars 2005 21:27