Pensum/læringskrav

Johan Falk, Kjerstin Sjölin, Luis Lerate: Modern spansk grammatik, Uppsala (1994) med Övningsbok 2 (1997).

Som referanseverk kan man bruke: E. Alarcos Llorach: Gramática de la lengua española, Real Academia Española, Colección Nebrija y Bello, Espasa Calpe, Madrid.

Publisert 7. mars 2005 21:27