Beskjeder

Publisert 28. sep. 2006 15:57

De studentene som ikke fikk godkjent den obligatoriske hjemmeoppgaven får en ny oppgave mandag 2.oktober, kl.13.00. Hjemmeoppgaven kan leveres inn frem til torsdag 5.okt, kl. 13.00.

Hjemmeoppgavene, med resultaten/rettelser kan hentes på faglærer sitt kontor (NT 1015) (ved døren). Dere finner fasiten under "Plaza Mayor".

Publisert 11. sep. 2006 11:15

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en hjemmeoppgave på max. 5 sider à 2300 tegn som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det er en 3 dagers hjemmeoppgave som deles ut og leveres inn i uke 38. Oppgaven skal besvares på spansk. Den består av grammatikkoppgaver og spørsmål. Spørsmålene som skal besvares i hjemmeoppgaven legges ut på denne siden mandag 18. september, kl. 12.00, og leveres inn på torsdag 21. september, frem til kl. 12.00. En papirkopi av hjemmeoppgaven legges i boksen ved lærerens kontor, rom 1015 NT. For å unngå problemer, overhold fristen!