Semesterside for SPA1101 - Vår 2004

Sensur for skriftlig eksamen er nå klar. Resultatene og gruppelistene for SPA1102 er hengt opp i 4. et. NT.

18. mars 2004 01:00

Sensur for skriftlig eksamen faller fredag 19. mars kl. 16 ved oppslag på KRIs tavler i 4. og 5. et. NT.

10. mars 2004 01:00

Tillatte hjelpemidler på eksamen : ettspråklig ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno . Det er ikke lenger anledning å låne fra instituttet.

5. mars 2004 01:00