Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 27. november kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte 11 av 14 ganger samt flere skriftlige tester i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. jul. 2020 06:33