Semesterside for SPA1102 - Vår 2004

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen : ettspråklig ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno . Det er ikke lenger anledning å låne fra instituttet.

5. mars 2004 01:00

  • Sensur på skriftlig eksamen : tirsdag 8. juni.
  • Muntlig eksamen : 9., 10., 11., 14., og 15. juni. (Eventuelt også 16. juni, men dette avhenger av antall studenter.)

2. mars 2004 01:00

Første undervisningsdag etter påske: mandag 19. april (ingen undervisning uke 16).

27. feb. 2004 01:00